Loading color scheme

Radijske reklame o gospodarenju otpadom

radio2Radijska reklama na najslušanijim radijskim postajama u sve tri općine ovog projekta promovirat će odgovorno postupanje s otpadom, sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje i kompostiranje. Emitirat će se 3 puta dnevno po tjedan dana i bit će usmjeren na sve građane, umirovljenike, žene i osobe koje brinu o domaćinstvu (stoga će se emitirati u jutarnjim satima i podnevnim satima).

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?