Loading color scheme

Tisak i postavljanje plakata

Postavljeni plakati projekta - 1Plakati za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje.
Kako bi se povećala vidljivost projekta te u još većoj mjeri utjecalo na svijest građana o pravilima gospodarenja otpadom, dizajnirati će se, uz prepoznatljiv koncept i sadržaj, i tiskat i plakati.
Plakati će biti tiskani kao informativna publikacija o gospodarenju otpadom s ciljem informiranja svih ciljnih skupina.

Prednost plakata je ta što su lako vidljivi i uočljivi pošto se postavljaju na frekventne lokacije te je pomoću njih najlakše doprijeti do velikog broja građana koje se želi informirati.
Koncept i dizajn samih plakata bit će prilagođen upravo svim ciljnim skupinama. Tom će se vrstom plakata prenijeti informacija i svima koji budu samo prolazili kroz mjesta u kojima će se Projekt provoditi, a biti će lako vidljivi i svim građanima s područja provedbe Projekt.
Plakat će se izraditi i u digitalnom obliku kako bi se mogao podijeliti na službenim stranicama općina. Plakati će biti tiskani na 100% recikliranom papiru.

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?