Loading color scheme

Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom

U Cavtatu javna i edukacijska tribina o gospodarenju otpadom namjenjena svim građanima U sve tri općine (u administrativnim centrima Cavtat, Slano i Mlini) održat će se javne tribine na kojima će se obraditi sve aktualne teme iz područja održivog gospodarenja otpadom.
Stanovništvu će se predstaviti i ovaj projekt, uputiti će se na korištenje kompostera, na mogućnosti smanjenja nastanka otpada, na ponovnu upotrebu predmeta, na pravilno odvajanje otpada, na važnost recikliranja i korištenja reda prvenstva u hijerarhiji odgovornog postupanja otpadom.

pročitaj više

Uspostava mrežne stranice o gospodarenju otpadom u općinama Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje

webPočetkom projekta pristupit će se izradi web stranice koja će, uz mjere promidžbe i vidljivosti, imati za cilj educiranje stanovništva područja projekta o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i o kompostiranju.
Obradit će se zasebno svaka od 5 navedenih tema, educirati posjetitelje o hijerarhiji o postupanju s otpadom, o nastojanju nadležnih općinskih i komunalnih tijela u uspostavi održivog gospodarenja otpadom te o značaju svakog od stanovnika područja projekta u odgovornom postupanju otpadom i koristi koje time ostvaruje društvo u cjelini.

pročitaj više

Tisak i postavljanje plakata

Postavljeni plakati projekta - 1Plakati za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje.
Kako bi se povećala vidljivost projekta te u još većoj mjeri utjecalo na svijest građana o pravilima gospodarenja otpadom, dizajnirati će se, uz prepoznatljiv koncept i sadržaj, i tiskat i plakati.
Plakati će biti tiskani kao informativna publikacija o gospodarenju otpadom s ciljem informiranja svih ciljnih skupina.

pročitaj više

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?

Izrada internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda